Kada dolazite u Barban vrlo vjerojatno se ne divite arhitektonskom kompleksu župne crkve svetog Nikole, palače Loredan i nekadašnjeg kaštela te gradskih Velih vratiju. Možda vam Vela vrata ostanu u sjećanju, kao i vitki zvonik, ali to je sve. Šteta, jer je taj kompleks uistinu pravi nebrušeni dragi kamen koji će tek zasjati u punom sjaju kompletom obnovom. Ona je već krenula i svake godine obnavlja se dio tog impresivnog zdanja, a pritom se otkriva i njegova povijest, kao i povijest Barbana koji je kao i mnogi drugi srednjovjekovni gradići u Istri imao svoj kaštel za obranu mjesta. Oko njega se formiralo mjesto s malim gradskim trgom kakvog danas vidimo.

Barbanska župna crkva nastala na temeljima kaštela i ranije crkve

Najnovija istraživanja koja su provedena zbog obnove sjevernog zida župne crkve svetog Nikole iz 1701. godine nisu nažalost otkrila očekivano. A očekivalo se da će se pronaći barem tragovi nekadašnjeg zida kaštela koji je u Barbanu sagrađen u srednjem vijeku, a kasnije srušen. Od njega je ostala samo četvrtasta kula koja je obnovljena prije nekoliko godina kada je uz nju pronađen dio zida starog kaštela koji vodi u smjeru trafostanice, odnosno barbanskog trga i gradske šterne.

Kvadratna kula podsjeća na ostatke srednjovjekovnog kaštela
Do kule pronađeni temelji zida kaštela

Dvije barbanske kule

No, na toj strani nisu pronađeni ostaci druge kule koja je evidentno trebala biti tu negdje. Idemo li dalje preko šterne i place doći ćemo do treće kule.  On se nalazi na rubu tog sjevernog zida crkve koji je trenutno u skelama. Polukružna je pa ju možda nećete odmah primijetiti 9 zaključiti da je bila dio kaštela. Zato je je ukorporirana u dio palače Loredan i crkve koja čini dio istočnog dijela sjevernog pročelja. U kuli se danas nalazi sakristija crkve i privatna kapela palače Loredan.

Barbanski detalji s palače Loredan

A jeste li znali da baš ta kružna kula s krovom ima i puškarnice? Da mi ih nije pokazao  restaurator Toni Šaina, koji je istraživao fasadu crkve prije radova, ne bih to nikad ni znala. Te su stare puškarnice zazidane, a nekada se iz njih kontrolirao ulaz na placu iz smjera Gradišća gdje se svake godine odvija Trka na prstenac. No, kako stvari stoje, izgleda da je zid kaštela, koji se očekivao ispod stare fasade crkve, bio u potpunosti srušen prije gradnje „nove” crkve.

Puškarnice su zazidane
Polukružna kula desno je sazidana u kompleks crkve i palače

Freske govore sve

No srećom za sve nas ljubitelje baštine, pronađeno je nešto drugo. Ostaci srednjovjekovne crkve koja je  očito bila na prostoru sadašnje crkve. Tome u prilog govori „oslikano kamenje”. Naime, na fasadi su nakon skidanja stare žbuke pronađen ostaci srednjovjekovnih fresaka i žbuka, odnosno njihovi ulomci na kamenju koje je poslužilo za ponovnu izgradnju nove crkve koju danas vidio.  Isto tako pronađeni su dijelovi kamenih erti vrata i prozora. Tipično recikliranje materijala.

Ostaci srednjovjekovnih fresaka (Fotografija: Toni Šaina)

– Riječ je dakle o srednjovjekovnoj crkvi koja je bila spojena sa sadašnjim zvonikom. To je bila manja crkva, ali ne zna se kakvih gabarita jer nismo utvrdili tlocrt budući da se nalazi unutar postojeće građevne. Današnja jednobrodna crkva s pravokutnim istaknutim svetištem nalazi se unutar arhitektonskog sklopa koji je osim crkve činio kaštel s kulama i palača Loredan.

Palača Loredan

Izgrađena je početkom 18. stoljeća, odnosno 1701. godine rušenjem starije manje crkve istog naziva. Pažljivim pregledom žbuke sjevernog pročelja utvrđeno je da se sastoji od više različitih bojanih i žbukanih slojeva koji su nastali tijekom više obnova i popravaka u prošlosti. Pronašli smo dvije vrste oslikanih žbuka kojih ne možemo utvrditi točno odakle su, priča nam ovaj restaurator s kojim istražujemo povijest Barbana.

Bogata povijest Barbana

Nosač barjaka

Ističe da je stratigrafskom analizom sondi utvrđeno više različitih bojanih i žbukanih slojeva nanesenih na izvornu kamenu građu sjevernog pročelja crkve. Čak sedam kronoloških slojeva.

Zvonik je bio tu i u srednjem vijeku

– Crkva je nanovo izgrađena 1701. godine naslanjanjem sjevernog zida na srednjovjekovnu kulu. Kamena građa nastala rušenjem ranije crkve i zidina kaštela jednim dijelom ponovo je upotrijebljena prilikom gradnje sadašnje crkve. Na to nas upućuju pojedini kameni blokovi na kojima se još uvijek nalaze dijelovi fine oker vapnene žbuke s komadićima vapna i boksita ili željeznog oksida ili grube fino zaglađene bijele vapnene žbuke s komadićima vapna i oblucima. Također je, sondiranjem u gornjoj zoni istočnog dijela pročelja utvrđena naknadno ugrađena kamena baza stupa, veli nam Šaina. Isto tako pronađen je i „nosač” barjaka koji se nalazi pod krovom ove crkve.

U barbanski kaštel se ulazilo po strmini

Grafit iz crkvice

Vjeruje da će se daljnjom obnovom kompleksa sve više otvarati saznanja o srednjovjekovnom Barbanu koji je nekad drugačije izgledao. Vela vrata nisu postojala iako se tu ulazilo u utvrđeni gradić. Šaina veli da je crkvica svetog Antuna Pustinjaka bila na samom ulazu u mjesto na povišenom položaju te da je kasnije prostor oko nje nasipan. U kaštel se ulazilo po strmini.

Pogled na palaču Loredan s place

Loža i fontik, gdje se danas nalaze multimedijalni centar te ljekarna, zgrade su koje su s kompleksom kaštela i crkve zaokružile mali srednjovjekovni trg, današnju placu. Kasnije je rušenjem kaštela te gradnjom palače Loredan puno toga izmijenjeno, no lice i naličje centra Barbana je ostalo prepoznatljivo. Bilo bi vrijeme da zaživi punim plućima i postane pravo i istinsko mjesto okupljanja te uživanja.

Fučićev prikaz grafita iz crkvice svetog Antuna Pustinjaka

Jer ovakvi gradići su pravi dragulji povijesti i arhitekture iz davnine. Prije svega potrebna je njegova obnova koja bi moga donijeti neka nova otkrića budući da je to placa oduvijek bila mjesto komunikacije. A kako je nekada izgledao Barban s kaštelom, danas se jedino može vidjeti u crkvici svetog Antuna Pustinjaka gdje se nalazi grafit s nekadašnjim izgledom mjesta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.